Instytut Badawczy

drukuj

Zadaniem Instytutu Badań Naukowych jest pogłębianie, rozwijanie i popularyzacja dziedzictwa intelektualnego Jana Pawła II poprzez interdyscyplinarne badania naukowe z zakresu: filozofii, teologii, nauk społecznych i prawa. Pracownicy naukowi IBN zgłębiają teksty autorstwa Papieża – Polaka, a także wszelkie koncepcje intelektualne, które on uważał za istotne w dochodzeniu do prawdy o człowieku, jego godności i świecie.
Nad kierunkiem rozwoju badań czuwa Rada Naukowa złożona z ekspertów z różnych dziedzin.

W ramach działalności badawczej Instytut prowadzi badania i projekty naukowe, organizuje lub współorganizuje międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, szkoły letnie, a także program dla studentów i doktorantów „Karol Wojtyła Fellowship”.

Instytut współpracuje z naukowcami z licznych dziedzin, aby rozszerzać kontekst badań, korzystając z osiągnięć różnych nauk. W tym celu IBN czerpie z wiedzy i doświadczenia wybitnych ekspertów z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce i zagranicą.

Instytut Badań Naukowych (IBN) stanowi integralną część Centrum Myśli Jana Pawła II. Został powołany w 2012 r. w celu wzmocnienia i rozszerzenia działalności naukowej prowadzonej w Centrum od jego powstania.