Konferencja prasowa przed kanonizacją, 23 kwietnia 2014, 1Piętro, Warszawa