Działalność

drukuj

Norbert Szczepański – dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie

„Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa (…) człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra – i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot”. Słowa bł. Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Polski stanowią inspirację dla naszej pracy.

Rzeczywistość wciąż się rozwija. My także chcemy się rozwijać, a Papież jest wzorem dla naszego rozwoju. Chcemy wskazywać na wartości, którymi służył i to właśnie wrtości Jana Pawła II są punktem wyjścia wszystkich naszych działań. Tworzymy Instytut Badawczo-Naukowy. Chcemy, aby było to środowisko skupiające naukowców i studentów.  Współpracujemy z najlepszymi uniwersytetami oraz ośrodkami badawczymi w kraju i na świecie.

Tak jak dotychczas, będziemy pogłębiać refleksję o spuściźnie po Papieżu poprzez nowatorskie projekty. Prężnie rozwija się 1Piętro jako miejsce spotkania i dialogu: z wierzącymi, niewierzącymi, poszukującymi prawdy o otaczającym nas świecie. Tworzymy też internetową telewizję Foksal Eleven, dzięki której będziemy mogli dotrzeć do mieszkańców całej Polski. Ponadto, pragniemy wcielać w życie nauczanie Ojca Świętego, między innymi wspierając rozwój wolontariatu i zwracając szczególną uwagę na potrzebę bycia dla innych.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
dr Michał Łuczewski – zastępca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II (dyr. programowy)
Instytut Badawczo-Naukowy to miejsce nieustannych poszukiwań. Chcemy stworzyć środowisko ludzi, którym bliska jest nauka bł. Jana Pawła II. Ludzi, którzy chcą żyć nauczaniem papieskim, bo wiedzą, że wiara i rozum są dwoma skrzydłami ułatwiającymi nam poruszanie się w zlaicyzowanym świecie. Zapraszamy do współpracy profesorów, doktorantów, studentów. Instytut to miejsce, w którym razem możemy się rozwijać i wzajemnie inspirować! Przygotowujemy badania społeczne, kształcimy świadome elity, współpracujemy z najlepszymi naukowcami z Polski i ze świata. Dodatkowo prowadzimy bibliotekę, w której zgromadzone są publikacje dotyczące bł. Jana Pawła II oraz materiały audiowizualne dokumentujące pontyfikat. 

 

Szymon Pulcyn – kierownik Działu Upowszechniania
1Piętro to przestrzeń spotkania i dialogu. Chcemy rozmawiać tu o rzeczach najważniejszych, o wartościach, na których buduje się życie i społeczeństwo. Chcemy w nowatorski sposób animować rzeczywistość, która jest wokół nas, wplatając w to także nowoczesne formy edukacji. Na 1Piętrze codziennie dotykamy problemów na które wskazywał Karol Wojtyła: pytamy o prawdę, dobro, piękno… To jest nasz sposób na to, by niezwykły dorobek intelektualny bł. Jana Pawła II nie został zapomniany i był źródłem odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Miejsca na 1Piętrze nie zabraknie dla nikogo. Będzie tu działać internetowa telewizja (Foksal Eleven), odbędą się warsztaty, które nauczą studentów fachu dziennikarskiego. W trakcie imprez zaprezentują się slamerzy, podróżnicy i reportażyści. W ofercie 1Piętra znajdą się też poważne debaty wokół historii idei, podczas których prelegenci reprezentujący różne, czasem odległe od siebie środowiska, będą mogli konfrontować swoje stanowiska dotyczące aktualnych, ważkich problemów.

 

Michał Senk – kierownik Działu Społecznego
Praca społeczna to praca z drugim człowiekiem, jak żadna inna w Centrum. Obejmuje ona zarówno koordynację działań wolontariackich w hospicjum, jak i bogaty program zajęć i warsztatów, które otrzymują laureaci stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Zadania, które przed sobą stawiamy, to zmiana rzeczywistości na lepszą, głównie poprzez działanie. Warsztaty, jakie animujemy, otwierają młodzież na wyobraźnię miłosierdzia, lecz nie zawsze odnoszą się do biografii czy pontyfikatu bł. Jana Pawła II. Dzięki nim młodzież widzi w papieżu nie pomnik, lecz osobę z krwi i kości. Podsumowaniem działań społecznych w Centrum jest Miasto Miłosierdzia, na którym prezentują się instytucje, jakie stawiają sobie za cel pomoc potrzebującym. Ostatnia jego edycja odbywała się pod hasłem „Pomogę, bo mogę”.