Miasto Miłosierdzia 2016

Już w lipcu tego roku w Polsce odbędą się Światowe Dni Młodzieży. Czasem je poprzedzającym są Dni w Diecezjach – szacuje się, że do Warszawy przybędzie wówczas ok. 30.000 pielgrzymów z różnych stron świata. Tematem ŚDM są słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7), a odpowiedzią na to wezwanie jest właśnie projekt „MIASTO MIŁOSIERDZIA”. Chcemy pokazać, że miłosierdzie może zmienić nasze miasto!

„(…) relacja miłosierdzia opiera się na wspólnym przeżyciu dobra, jakim jest człowiek, na wspólnym doświadczaniu tej godności, jaka jest jemu właściwa (…).  W swoim właściwym i pełnym kształcie MIŁOSIERDZIE objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku” (Jan Paweł II, Dives in Misericordia, 6). Jak nauczał Papież, miłosierdzie to „miłość czynna, miłość, która zwraca się do człowieka, ogarnia wszystko, co składa się na jego człowieczeństwo. Miłość ta w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem, w zetknięciu z całą historyczną <<ludzką kondycją>>, która na różne sposoby ujawnia ograniczoność i słabość człowieka, zarówno fizyczną, jak i moralną” (JP2, DiM, 2). 

„Miasto miłosierdzia” odbędzie się w czasie Dni w Diecezjach na terenie całego miasta. Pomiędzy 20 a 25 lipca warszawiacy i pielgrzymi będą zaproszeni do czynienia miłosierdzia w Warszawie – tak aby stała się ona rzeczywiście MIASTEM MIŁOSIERDZIA! We współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi społecznościami planujemy różnorodne działania – dla dzieci, osób ubogich, bezdomnych, samotnych i potrzebujących. Chcemy pokazać, że każdy człowiek może dawać miłosierdzie, ale i każdy z nas go potrzebuje. Każdy może budować Miasto Miłosierdzia – może być jego budowniczym i mieszkańcem!

Wszystkich zainteresowanych – a zwłaszcza wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych – prosimy o kontakt: uadamowicz@centrumjp2.pl, tel. 22 826 42 22.

Pobierz: