Szymonik Kazimierz, ks.

drukuj

KS. KAZIMIERZ SZYMONIK
Urodził się w 1942 r. w Miedźnie k. Częstochowy. W latach 1960-1966 studiował w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym z siedzibą w Krakowie. W 1971 r. rozpoczął studia muzykologiczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
W kolejnych latach podnosił swoje muzyczne kwalifikacje – studiował dyrygenturę chóralną w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, w klasie Stefana Stuligrosza. W roku 1988 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Od stycznia 2000 r. posiada tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych. Obecnie pełni funkcję dyrektora artystycznego i dyrygenta Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prowadzi działalność pedagogiczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie oraz w Akademiach Muzycznych w Krakowie i Bydgoszczy. Ks. Szymonik jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, wśród nich wielu uzyskanych z Chórem UKSW.

[flowplayer src='/wp-content/uploads/2013/02/szymonik.flv' splash='/wp-content/uploads/2013/01/zaslepka_jp2.jpg']

 

Data nagrania:

31.10.2008

Imię i Nazwisko:

Kazimierz Szymonik

Związki z Karolem Wojtyłą – Janem Pawłem II:

Ks. Kazimierz Szymonik poznał ks. Wojtyłę podczas studiów seminaryjnych. Był również uczestnikiem ingresu biskupiego Karola Wojtyły. Miał okazję współpracować z biskupem Wojtyłą podczas pielgrzymek nauczycieli na Jasną Górę. Po wyborze Wojtyły na papieża ks. Szymonik często prowadził koncerty dla Jana Pawła II. Przygotowywał oprawę muzyczną kolejnych pielgrzymek Ojca Świętego do Polski oraz był zaangażowany w organizację Światowego Dnia Młodzieży w 1991 r.

Opis wywiadu:

Z wywiadu z ks. Szymonikiem dowiemy się:
- jakie zasady odnośnie do sposobu poruszania się, grzeczności i ubioru obowiązywały w seminarium duchownym w Częstochowie,
- czym w zakresie etykiety towarzyskiej ks. prof. Wojtyła „gorszył” starszych księży,
- w jaki sposób komentowano zaangażowanie bp. Wojtyły podczas obrad II Soboru Watykańskiego,
- o początkach Sacrosong,
- jak wyglądały przygotowania oprawy muzycznej do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski,
- co dyrygowany przez ks. Szymonika chór śpiewał Papieżowi do śniadania,
- jaki utwór został skomponowany z okazji trzeciej pielgrzymki Papieża do Polski,
- kiedy miało miejsce najpiękniejsze wykonanie utworu „Totus tuus” skomponowanego dla Papieża,
- jak Papież odwdzięczył się polskim chórzystom za dobry koncert podczas audiencji,
- o powstaniu pieśni „Abba Ojcze”,
- jakie „organizacyjne przygody” towarzyszyły Światowemu Dniu Młodzieży w 1991 r.,
- o bosym, niepełnosprawnym chłopcu, który grał i śpiewał dla Papieża.

O Papieżu:

Na pierwszej pielgrzymce to było tak, że Ojciec Święty miał tekst napisany (…) i jeszcze powiedział jedną trzecią tego poza tekstem (…). To było zwykle najciekawsze.

Nauczanie Jana Pawła II jest (…) ewangeliczne. (…) On niczego nie wymyśla, on tylko ukazuje Ewangelię we wszystkich jej wymiarach.

Ta jego mistyka i ta jego wiara z tych słów nadal przebija. One nadal działają.