Konkurs na mural

drukuj

Publikacja projektowa [.PDF]:
WOLNOŚĆ – Czy sztuki wizualne mają szansę zmieniać ludzi?

ZAŁOŻENIA KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie muralu, czyli wielkoformatowego obrazu na fasadzie budynku. Konkurs to część projektu „Rewolucja zaczyna się na ulicy”, którego celem jest stworzenie przestrzeni spotkania artystów z nauczaniem Jana Pawła II oraz upowszechnienie tego nauczania w nowoczesny i intrygujący sposób w przestrzeni Warszawy. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem konkursu jest Centrum Myśli Jana Pawła II.

Prace nadsyłane na konkurs mają być nowatorskim projektem wizerunku osoby i nauczania Jana Pawła II. Zależy nam, aby grafika nawiązywała do poniższych słów Jana Pawła II i pokazywała Go jako Papieża Wolności. Nauczyciela, który zwracał uwagę na ścisłą relację jaka zachodzi pomiędzy wolnością wewnętrzną a wolnością zewnętrzną. 

•             „Egzamin w przeszłości był trudny. Zdawaliśmy go, a wynik ogólny niósł nam uznanie. Potwierdziliśmy się. Jednakże w tym miejscu nie można się zatrzymać. Egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale, stale, stale zdobywać. Zdobywa się ją, czyniąc z niej dobry użytek – czyniąc użytek w prawdzie, bo tylko „prawda czyni wolnymi” (por. J 8,32) ludzi i ludzkie wspólnoty, społeczeństwa i narody” Homilia w czasie mszy św. beatyfikacyjnej ojca Rafała Chylińskiego, Warszawa, 9 czerwca 1991 roku

•             „Poza mową otwiera się przepaść. Czy jest to niewiadoma słabości, jakiej doświadczyliśmy w ojcach naszych i dziedziczymy w sobie? Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jak dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne. Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać. Tą zapłatą wchodzimy w historię i dotykamy jej epok: Którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co musieli nadpłacać? Po której jesteśmy stronie? Nadmiar tylu samostanowień czyż nie przerósł sił naszych w przeszłości? Czyż ciężarów historii nie dźwigamy jak filar, którego pęknięcie nie zabliźniło się dotąd?” – Karol Wojtyła „Myśląc Ojczyzna”

TREŚCI DODATKOWE

Wolność
Osoba
Osoba i czyn
Naród

HARMONOGRAM

  • Prace należy nadsyłać do 20 września 2017  na adres konkursnamural@centrumjp2.pl wpisując w tytule: Rewolucja zaczyna się na ulicach. Konkurs na mural wraz ze skanem wypełnionego załącznika do regulaminu.
  • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 29 września 2017 roku

NAGRODA

  • 5000 zł oraz realizacja projektu w przestrzeni miejskiej

MIEJSCE, W KTÓRYM ZOSTANIE NAMALOWANY MURAL

Fasada budynku na skrzyżowaniu ulicy Świętokrzyskiej oraz ulicy Mariańskiej

Zdjęcie fasady budynku z wymiarami ściany

REGULAMIN KONKURSU

JURY

Wojciech Wagner (Naczelnik Wydziału Estetyki Miasta Warszawa) – Zca dyrektora Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Odpowiedzialny za Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej m.st. Warszawa. Pochodzi z Łodzi. Pisze na Wydziale Architektury PW doktorat o suburbanizacji. Studiował urbanistykę na Uniwersytecie Bauhausu w Weimarze, pracował dla brytyjskiej fundacji Save Europe’s Heritage.

Małgorzata Kuciewicz (współzałożycielka grupy projektowej Centrala, aktywistka miejska)Studiowała architekturę w Warszawie, Montpellier i Tampere, doświadczenie zdobywała w Berlage Institute w Amsterdamie i na warsztatach EASA. Laureatka nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych, autorka i współautorka indywidualnie zaprojektowanych wnętrz, obiektów architektonicznych, wystaw, a także projektów służących pobudzeniu refleksji nad przestrzenią miast. Zajmuje się badaniem, popularyzacją, a także działaniem na rzecz zachowania i rewitalizacji wartościowego dziedzictwa architektury i urbanistyki. Pracuje nad projektem Warsaw Critical Tourism ukazującym wyjątkowość Warszawy jako przypadku urbanistycznego. Obecnie rezydentka Akademie Schloss Solitude.

dr hab. prof. ASP Dawid Korzekwa – Prezes Zarządu Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej – Projektant graficzny; doktor habilitowany sztuk plastycznych, adiunkt w Katedrze Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej STGU (od 2007); Biegły sądowy z zakresu projektowania graficznego i praw autorskich; Stypendysta Ministra Kultury (2005); Dyrektor artystyczny magazynu literackiego Kursywa (2004-2007); Dyrektor artystyczny miesięcznika Drogi oraz kwartalnika Obiekty Inżynierskie (2008-2014); Dyrektor artystyczny miesięcznika BE Magazyn (od 2013); Komisarz międzynarodowego biennale studenckiej grafiki projektowej AGRAFA (2006-2009); Członek Rady Programowej Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie (od 2013); Odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi (2015); Specjalizuje się w projektowaniu prasowym, książce, identyfikacji wizualnej i plakacie.

Daniel „Chazme” Kaliński - artysta street-artu – Urodzony w 1980 roku w Laufen w Szwajcarii, absolwent Wydziału Architektury I Urbanistyki w Warszawie. Od 1996 roku związany z nurtem Graffiti i Street art’em. Oprócz murali zajmuje się także ilustracją, malarstwem i projektowaniem graficznym. Jego prace można zobaczyć między innymi na murach takich miast jak: Praga, Monachium, Berlin, Lille, Warszawa, Gdańsk, Łódź, Wrocław,Szczecin,Kraków… Wystawiał m.in.: „Artestrada”, wystawa zbiorowa, Kraków 2003 „Laktacje nieholenderskie” ,wystawa zbiorowa, Warszawa/Łódź/Berlin 2007 „Stroke01 urban art fair”, wystawa zbiorowa, Monachium 2009 „Chazme vs. 718″, wystawa indywidualna, galeria Baraka,Kraków 2008 „Hat trick”, wystawa zbiorowa,Recoat gallery, Glasgow 2010 „Sepe/Chazme718 Kolaboo”,wystawa łączona,Nizio gallery,Warszawa 2010 „Pierwsza Polska Aukcja Street Artu” Dom aukcyjny Rempex, Warszawa 2011 „Start to Hangart” galeria Klimy Bocheńskiej, Warszawa 2011 „Stroke03 urban art fair”,wystawa zbiorowa, Monachium 2011 „Come Inside” wystawa zbiorowa,Soho Factory,Warszawa 2011 „Street Art. VS Graffiti” wystawa zbiorowa, Lublin 2011

dr Michał Łuczewski – (przedstawiciel organizatora konkursu) socjolog, zastępca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (magisterium z socjologii i psychologii). Prowadził badania etnograficzne w Żmiącej, najdłużej badanej wsi na świecie, na podstawie których obronił w 2007 roku pracę doktorską Doświadczenie narodowe w życiu codziennym. Monografia problemowa społeczności lokalnej. Żmiąca: 13702007. Praca ta była podstawą książki Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej (wyd. 2012). Visiting scholar na Columbia University (2005–2006). Stypendysta m.in. Collegium Invisibile (2000), Fundacji Nauki Polskiej (2009), Fundacji Fulbrighta (2005), stypendium im. Józefa Tischnera w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu. Przewodniczący Collegium Invisibile w latach 2004-2006. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma 44 / Czterdzieści i Cztery. Publicysta m.in. Arcana, Wprost, Res Publica, Polska The Times, współtwórca telewizyjno prasowego cyklu System 09. W 2013 otrzymał Nagrodę im. Księdza Józefa Tischnera za książkę Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej. Udział eksperta nie jest ujęty w preeliminarzu kosztów, ekspert jako pracownik CMJP2 będzie pełnił swoje obowiązki w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

Szymon Pulcyn – (przedstawiciel organizatora konkursu)  fotograf i filmowiec. Kierownik działu Upowszechniania Centrum Myśli Jana Pawła II.  W latach 2004-2006 jeden z najmłodszych fotoreporterów Polskiej Agencji Prasowej. Od 2007 do 2010 roku manager Hollywood Event and Production House. Producent filmowy, producent i współproducent  filmów korporacyjnych, teledysków, programów telewizyjnych, koncertów i wydarzeń kulturalnych.  Magister filozofii ze specjalizacją z etyki. Od 2011 zajmuje się kreacją i produkcją dużych wydarzeń  kulturalnych i społecznych oraz zarządzaniem zespołami producenckimi w Centrum Myśli Jana Pawła II.  Kreatywny koordynator takich wydarzeń jak m.in: Obchody kanonizacji Jana Pawła II w Warszawie,  Dziedziniec Dialogu 2015 w Warszawie, Miejska Strefa Kultury podczas Światowych Dni Młodzieży 2016.

Aleksandra Tubielewicz – artystka wizualna, animatorka kultury, misjonarka. Główna koordynatorka i pomysłodawczyni części edukacyjnej projektu. Zajmuje się grafiką artystyczną, tworzeniem przestrzeni wystawowych i instalacji. Autorka m.in. wystawy pt. Dziennik Nowego przestrzeń doświadczalna, której częścią jest pierwszy współcześnie zaprojektowany Nowy Testament w języku Polskim. Od stycznia 2016 roku prowadząca nieformalną grupę artystów chrześcijan w Warszawie. Studia Doktoranckie kierunek: Sztuki Piękne, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (2016); Dyplom Magisterski Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, specjalizacja Grafika, Praca Magisterska pt. „Tworzenie wystaw jako działanie twórcze” (2015); Współzałożycielka Stowarzyszenia Grafiki Artystycznej KISSPRINT(2012); Członkini komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Triennale Grafiki im.Tadeusza Kulisiewicza IMPRINT2014 (od 2013)

Mateusz Środoń - ­ malarz ikon (ikonopis) tworzący w obrębie Kościoła rzymskiego. Absolwent  Wydziału Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Hagiografii Bizantyjskiej Prawosławnej  Metropolii Pireusu w Grecji. Jest współorganizatorem Studium Chrześcijańskiego Wschodu powstałego z inicjatywy br. Mariusza Skowrońskiego OP i działającego przy klasztorze Dominikanów na Służewie. W  ramach tego Studium jest jednym z prowadzących warsztaty ikonograficzne. Jego debiutem sakralnym  jest malarski wystrój kościoła pod wezwaniem Imienia Najświętszej Marii Panny w Międzylesiu.  Ważniejsze realizacje:  1998 ­ Krzyż Św. Franciszka w Kaplicy Sióstr Kapucynek w Siennicy.  1999 ­ Ikona Trójcy Świętej w kaplicy klasztoru ewangelickiego Christusbrudershaft Selbitz, Niemcy.  2000­2003 polichromie i ikony w kościele pod wezwaniem Imienia Najświętszej Maryji Panny w  Warszawie ­ Międzylesiu.  2007 ­ ikona Trójcy Świętej towarzysząca VII Zjazdowi Gnieźnieńskiemu.

Karolina Ben-Bujanowicz – (przedstawiciel organizatora konkursu) specjalista ds. marketingu w Centrum Myśli Jana Pawła II. Przez 10 lat opiekowała się budową marki, sprzedażą i marketingiem w fabryce ceramiki. Współpracowała w tym czasie z grafikami, fotografami i projektantami. W 2013 roku dołączyła do Centrum Myśli Jana Pawła II, zrealizowała projekty dedykowane instytucji, m.in. aplikację mobilną JP2 Cytaty Jana Pawła II, grę planszową, czy notatnik jubileuszowy JP2 Czyj jesteś?

————————————————————————————–

WYNIKI KONKURSU

W dniu 25 września 2017 roku odbyły się obrady jury w konkursie na mural „Rewolucja zaczyna się na ulicy”.

Jury spotkało się w następującym składzie: Wojciech Wagner (przewodniczący jury), Małgorzata Kuciewicz, dr hab. prof. ASP Dawid Korzekwa, Daniel „Chazme” Kaliński, Paweł Dobrowolski, Szymon Pulcyn, Aleksandra Tubielewicz, Mateusz Środoń, Karolina Ben-Bujanowicz (sekretarz jury).

Podczas obrad jury oceniało nawiązanie do tematu konkursu, interpretację idei oraz kompozycję artystyczną i walory artystyczne projektów.

Spośród 28 projektów wyłoniono laureatów konkursu:

I miejsce (68 pkt) – Piotr Depta-Kleśta (Szczecin)

Praca bardzo syntetyczna, której siła przekazu skłania do refleksji nad treścią. Zastosowany efekt umyślnego nawiązania do nieformalnych murali powstających pośpiesznie na ulicach wzmacnia przesłanie. Otwiera ona szerokie spektrum interpretacji oraz drogę do dialogu. Praca wzbudziła szczególnie ożywioną dyskusję wśród jury.

II miejsce (55 pkt) – Martyna Wójcik-Śmierska (Warszawa)

Dojrzała artystycznie praca, posiadająca wysokie walory estetyczne. Oczarowała jury dbałością o detal, kolorystyką, kompozycją. Na wynik końcowy wpłynęła dominacja dekoracyjnych aspektów nad czytelnością przekazu ideowego.

Wyróżnienie (41 pkt) – Maksymilian Łukomski (Warszawa)

Praca urzekająca swobodnym charakterem dziecięcego rysunku. Nie ilustruje jednak w pełni przekazu na temat wizerunku, czy nauczania Jana Pawła II. W ocenie jury lepiej funkcjonowałaby w oderwaniu od  budynku poprzez swój billboardowy charakter – białe pole wycinające kompozycję z elewacji.

 

Wyróżnienie (23 pkt) – Dawid Celek (Wrocław)

Projekt uwzględniający dynamikę architektury otoczenia. Najlepszy spośród nadesłanych prac portret Jana Pawła II. Nowoczesny i unikający kiczu. Słabością pracy jest brak odniesienia do konkretnych myśli papieskich wskazanych w regulaminie konkursu oraz sprowadzanie wizerunku do portretu.

 ORGANIZATOR

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego