KONFERENCJE W 2015 R.

drukuj

Debaty naukowe w ramach Dziedzińca Dialogu

Dziedziniec Dialogu jest elementem odbywającego się w różnych miastach europejskich od 2011 r. cyklu spotkań „Dziedziniec Pogan”, organizowanego przez Papieską Radę ds. Kultury. Gościł on już w takich miastach jak Paryż, Barcelona, Sztokholm czy Asyż, za każdym razem wywołując niezwykle pozytywne komentarze i reakcje. „Dziedziniec” jest pomyślany jako przestrzeń dialogu wierzących z ateistami, agnostykami i obojętnymi religijnie. Inicjatorem tych spotkań był Benedykt XVI, który w ten sposób kontynuował nauczanie bł. Jana Pawła II.

Wykład otwarty prof. Stephena Barra „Science and Religion: The Myth of Conflict” (8–9 grudnia 2015)

Wykład otwarty, a następnie masterclasss z prof. Stephenem Barrem dotyczył napięcia między wiarą a wiedzą we współczesnej fizyce. Profesor Stephen Barr jest fizykiem prowadzącym badania w obszarze fizyki cząstek elementarnych i kosmologii. Jest członkiem zwyczajnym Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego oraz wykładowcą na Uniwersytecie w Delaware. Należy do tych nielicznych wybitnych naukowców z dziedzin ścisłych, którzy potrafią doskonale łączyć zrozumienie świata materialnego, jakie jest nam dane przez współczesne nauki szczegółowe, z erudycją filozoficzną, która pozwala spojrzeć z dystansu na nauki przyrodnicze jako całość.

 

 Międzynarodowa konferencja „Jan Paweł II a idea słowiańskości” (3–4 grudnia 2015)

Na terenie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się pierwsza po 20 latach debata na temat idei słowiańskości w nauczaniu Jana Pawła II. Swoimi badaniami na ten temat podzielili się profesorowie z ośrodków uniwersyteckich z Sofii, Zagrzebia, Watykanu i Padwy. Konferencja organizowana przez: Fundację Slawistyczną, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW oraz Wydział Teologiczny UKSW we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II.
Więcej na  http://slawistyka.uw.edu.pl/wydarzenia/jp2.html

 

Międzynarodowa konferencja naukowa „WARTOŚĆ ŻYCIA. O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae w dwudziestą rocznicę jej ogłoszenia” (27 listopada 2015)

W budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa w rocznicę ogłoszenia encykliki „Evangelium vitae” z udziałem kilkunastu referentów – profesorów i doktorów z Polski, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Włoch – specjalistów z zakresu prawa, filozofii, nauk społecznych, teologii i etyki. Centrum Myśli Jana Pawła II było partnerem wspierającym organizację konferencji.
Więcej

Międzynarodowa konferencja „Theology and the social sciences” (2 czerwca 2015)

Konferencja mająca na celu naukową refleksję nad społeczeństwem w kontekście nauk społecznych i teologicznych. W seminarium wzięło udział trzech wybitnych naukowców: Hans Joas (Uniwersytet Humboldtów, Berlin), David Martin (London School of Economics) i Kieran Flanagan (University of Bristol).

 

Debata Caux Round Table Polska (29 maja 2015)

Spotkanie zatytułowane Zrównoważony rozwój w perspektywie katolickiej nauki społecznej zgromadziło grono przedstawicieli świata nauki, polityki i biznesu, publicystów, duchownych. Dyskutanci podjęli próbę określenia kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego pożądanych z punktu widzenia zasad katolickiej nauki społecznej. Patronat nad tym spotkaniem objął Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski.

Do obrad zostali zaproszeni m. in.: Rafał Antczak (Deloitte Polska), dr Michał Łuczewski (Centrum Myśli Jana Pawła II), dr Piotr Dardziński (UJ), Zbigniew Derdziuk, prof. Tomasz Dołęgowski SGH), prof. Aniela Dylus (UKSW), dr Stanisław Kluza (SGH), dr Cezary Kościelniak (UAM), Bernard Margueritte, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (UKSW), dr Artur Pollok (UJ), ks. dr Wojciech Sadłoń SAC, dr Henryk Siodmok (Atlas Polska S.A), Jan Filip Staniłko (WISE), prof. Jadwiga Staniszkis, ks. dr Artur Wysocki (UKSW).

Caux Round Table to światowa sieć liderów biznesu, która działa na rzecz moralnego kapitalizmu. W obecnym czasie instytucja ta organizuje szereg spotkań na całym świecie, które mają wypracować postulaty dotyczące współczesnych problemów gospodarczych i finansowych, a następnie przedstawić je na jesiennym Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Po spotkaniach m.in. w Tokio, Amsterdamie, również Centrum Myśli Jana Pawła II zorganizowało podobną dyskusję wśród polskich ekonomistów i przedstawicieli świata biznesu. Na spotkanie przybył lider Caux Round Table, Steven Young. Uczestnicy starali się oprzeć swoją refleksję na temat współczesnej kondycji ekonomiczno-społecznej na nauczaniu Jana Pawła II.

 

Cykl wykładów „John Paul II Memorial Lectures” (kwiecień–grudzień 2015)

Cykl wykładów wybitnych postaci ze świata nauki, kultury i polityki odnoszący się w sposób bezpośredni do myśli Jana Pawła II. Celem organizowanych spotkań jest refleksja nad chrześcijańską myślą społeczną oraz filozoficzną – głównie w kontekście nauczania Jana Pawła II, ukazanie chrześcijańskiej wizji Europy, wskazanie współczesnych problemów i zagrożeń oraz refleksja nad kondycją człowieka.

W kwietniu 2015 r. wykład wygłosił prof. Hans Joas. W referacie pt. „Sacralization and Desacralization. Political Domination and Religious Interpretation” Hans Joas wszedł na teren teologii politycznej, prezentując nową teorię związków procesów sakralizacji z dynamiką władzy.

W listopadzie wykład pt. „Vergangenheitspolitik und Zukunftsvisionen: die Bedeutung Johannes Paul II. für die deutsch-polnische Versöhnung” („Obrachunki z przeszłością i wizje przyszłości: znaczenie Jana Pawła II dla polsko-niemieckiego pojednania”) wygłosił prof. Karl-Joseph Hummel. W swoim wykładzie prof. Hummel odniósł się do 50. rocznicy podpisania listu biskupów polskich do niemieckich, oraz koncepcji przebaczenia u Jana Pawła II.

W grudniu wykład pt. „Divine Spirit and Human Freedom” wygłosił prof. Michael Welker. W swoim wykładzie odwołał się do encykliki „Dominum et Vivificantem” Jana Pawła II i ukazał związek personalizmu z teologią trynitarną.

 

Debaty „O dobro wspólne” (28 lutego 2015)

Pierwsze spotkanie z zamierzonego cyklu zostało zatytułowane „Świeckość państwa i różne jej modele”. Gospodarzem spotkania był kard. Kazimierz Nycz – metropolita warszawski, a prowadził je Marcin Przeciszewski – prezes KAI. Do debaty zostali zaproszeni: prof. Hanna Suchocka, prof. Andrzej Zoll, prof. Małgorzata Fuszara, prof. Magdalena Środa, prof. Andrzej Szostek, prof. Zbigniew Stawrowski, prof. Piotr Mazurkiewicz, Sławomir Sierakowski, prof. Ewa Łętowska, prof. Michał Królikowski, Aleksander Smolar, prof. Wiktor Osiatyński, dr Paweł Borecki.

Debaty „O dobro wspólne” są spotkaniem ludzi nauki oraz liderów opinii reprezentujących różne środowiska zarówno kościelne, jak i laickie. Kanwą spotkań jest dialog i szczere poszukiwanie płaszczyzn porozumienia, które wydaje się mocno nadszarpnięte w dzisiejszym świecie. Uczestnicy dyskusji starają się wspólnie spojrzeć na problemy polskiego społeczeństwa oraz pomimo różnic światopoglądowych próbować znaleźć najlepsze rozwiązania dla wspólnego dobra.

 

Cykl debat „Myśląc Wojtyłą” (styczeń–maj 2015)

Kolejny etap cyklu debat dotyczących spojrzenia na istotne kwestie z życia polskiego społeczeństwa przez pryzmat nauczania Jana Pawła II. Podczas spotkań swoje poglądy wymieniają najwybitniejsi eksperci w danych dziedzinach, m.in.: bp Grzegorz Ryś, Piotr Nowina-Konopka, ks. prof. Jan Sochoń, prof. Agnieszka Graff, prof. Zbigniew Stawrowski i Wojciech Bonowicz. W tym okresie poruszano następujące zagadnienia: rola kobiety w Kościele i społeczeństwie, pontyfikat papieża Franciszka, miłosierdzia oraz myśli Józefa Tischnera. Na zakończenie spotkań usłyszeć było można słowa poezji Wojtyły w wykonaniu Mai Komorowskiej.