Konferencje

drukuj

ZAPOWIEDZI

Zapraszamy na międzynarodową konferencję z cyklu „Kobieta w nauce” zatytułowaną „Kobieta – dom, przestrzeń publiczna i nauka”, która odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Centrum Myśli Jana Pawła II objęło patronat nad konferencją. Wystąpią dwie pracowniczki CMJP2: dr Dominika Żukowska – Gardzińska, która wygłosi referat nt. „Przestrzeni władzy kobiety” oraz Karolina Podlewska z prelekcją „Katoliczka w sieci”.

Więcej informacji

RELACJE Z KONFERENCJI / SEMINARIÓW

Międzynarodowa konferencja „Chrześcijaństwo a ekonomia”, 25 listopada, Lublin

Centrum Myśli Jana Pawła II współorganizowało konferencję w 1050. Rocznicę Chrztu Polski i rocznicę ogłoszenia encyklik św. Jana Pawła II Centesimus annus (1991) i Laborem exercens (1981). Jedną z sesji prowadziła prof. Alejandra Vanney, Kierownik Instytutu Badań Naukowych CMJP2.

W czasie konferencji wystąpili zaproszeni przez CMJPII goście: ks. prof. Martin Schlag z Uniwersytetu Św. Krzyża w Rzymie, który wygłosił wykład nt. encykliki Centesimus annus oraz hiszpański profesor Rafael Alvira, który mówił na temat roli rodziny w ekonomii. Konferencja odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z konferencji.

Od lewej: prof. Rafael Alvira, prof. Alejandra Vanney (CMJP2),     Od lewej Msgr. Martin Schlag, 1. z prawej Emilia Kowalewska (CMJP2)
prof. Paul Dembiński                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Goście wystąpili także w Warszawie w Centrum Myśli Jana Pawła II na panelu dyskusyjnym „John Paull II and the Challenge of a New Culture” (28 listopada). Ks. prof. Martin Schlag oraz prof. Alvira wygłosili prelekcje na temat nowej ewangelizacji, roli rodziny i kultury oraz odpowiadali na pytania z sali.

NAGRANIE PANELU
   

 

II Międzynarodowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Antropologii Filozoficznej, 1-2 sierpnia 2016

PROGRAM

CEL:  określenie wpływu antropologii filozoficznej i etyki na różne dziedziny ludzkiego działania, kultury i historii. W oparciu o odkrycia antropologiczne Jana Pawła II i Leonardo Polo chcemy bliżej przyjrzeć się zagadnieniom logiki daru i cywilizacji miłości.

GŁÓWNI PRELEGENCI:  Adrian J. Reimers, Michał Łuczewski, Blanca Castilla de Cortázar, Roderrick Esclanda

ORGANIZATORZY:  International Association for Philosophical Anthropology, the Leonardo Polo Institute of Philosophy (USA), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Myśli Jana Pawła II we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Więcej informacji na: http://www.iaphilosophicalanthropology.org/congress.html

 

 MORALNY KAPITALIZM

Cykl seminariów prezentujący zagadnienia z zakresu ekonomii i Nauki Społecznej Kościoła.
Wykłady od maja do lipca 2016 roku były organizowane we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w ramach Projektu MORALNY KAPITALIZM W ŚWIETLE GLOBALNEGO KRYZYSU: OD SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ DO NOWYCH MODELI ZARZĄDZANIA I NADZORU.

Człowiek a społeczna gospodarka rynkowa, Jan Strycharz (20 lipca 2016 r.)

W innowacji postrzega się szansę zmiany, która prowadzi do zwiększonego dobrobytu społeczeństw. Jednak analiza kryzysów gospodarczych pokazuje, że nie każda innowacja jest pożądana – czego przykładem są innowacje rozwijane w ramach rynków finansowych.

20 lipca 2016 o tych zagadnieniach dyskutowali uczestnicy panelu Wstęp do nauki społecznej Kościoła i jego prowadzący Jan Strycharz. Jest on absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, oraz programu Master of Public Policy w Hertie School of Governance w Berlinie. Od 3 lat prowadzi Warsztat Innowacji Społecznych – organizację pozarządową zabiegającą o wzrost kapitału kreatywnego, intelektualnego i społecznego w Polsce.

Podczas dyskusji próbowano odpowiedział na pytania:

 • Czemu ma służyć innowacja? Jakiej innowacji potrzebuje człowiek? Czego człowiek powinien od innowacji oczekiwać?
 • Czym jest innowacja społeczna? Czy można wypracować jej definicję? Czy warto o niej rozmawiać?
 • Jak się tworzą innowacje? Czym jest ekosystem innowacji? Jaki ma związek z instytucjami i normami społecznymi?
 • Czy można kontrolować tworzenie innowacji? A jeśli tak, to czy warto?
 • Czy innowacja społeczna pozwoli na zbudowanie podstaw dla społecznej gospodarki wolnorynkowej?

 Zapis zrealizowanego podczas wykładu nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=Gjhu_tdN_1w

Polityka pieniężna a społeczna nauka Kościoła,  prof. Kazimierz Dadak (18 lipca 2016 r.)

Polityka pieniężna, obok polityki fiskalnej jest najważniejszym instrumentem polityki gospodarczej. Zmieniając poziom stóp procentowych bank centralny może przyczyniać się do osiągnięcia podstawowych celów makroekonomicznych, w szczególności stabilnych cen i tempa wzrostu gospodarczego.

Do tych zagadnień odniósł się 18 lipca 2016 w swoim wykładzie Polityka pieniężna a społeczna nauka Kościoła prof. Kazimierz Dadak wykładający na Uniwersytecie Hollins w stanie Wirginia (USA), gdzie prowadzi kursy z zakresu teorii i praktyki zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz zarządzania strategicznego. W swoim dorobku posiada ponad 40 publikacji naukowych, które ukazały się w języku angielskim i polskim, między innymi w: The Wall Street Journal, The Cato Journal, The Independent Review, Contemporary European History, Panoeconomicus, The Review of Business, Międzynarodowym Przeglądzie Politycznym, Krakowskich Studiach Międzynarodowych, Ethosie i Kontakcie. Jest stałym publicysta dwumiesięcznika Arcana.

Podczas wykładu prof. Kazimierz Dadak odpowiedział również na ważne pytania:

 • Jakie są wspólne elementy polityki pieniężnej i nauki społecznej Kościoła?
 • Czy polityka pieniężna może przyczynić się do osiągania celów, jakie stawia sobie nauka społeczna Kościoła?
 • Jaka polityka pieniężna jest w interesie wszystkich obywateli?

Zapis zrealizowanego podczas wykładu nagrania: https://m.youtube.com/watch?v=qzN9htu5_pk&feature=youtu.be

Wykłady prof. Reuvena Brennera

- Enabling the Pursuit of Happiness: the inseparability of Economics, Law, Politics, Morals and Religion (6 czerwca 2016 r.)

Jakie prawne, polityczne i ekonomiczne instytucje są potrzebne w strukturach państwa, aby umożliwić ludziom osiąganie celów, a tym samym szczęścia? Związek religii i rynków kapitałowych z dobrobytem, to zagadnienia, które podjął podczas wykładów prof. Reuven Brenner.

Wykład zatytułowany Enabling the Pursuit of Happiness: The inseparability of Economics, Law, Politics, Morals and Religion odbył się 6 czerwca 2016 w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II, ul Foksal 11. Reuven Brenner to wykładowca McGill University w Montrealu, wybitny współczesny myśliciel i ekonomista, autor książek “History – Human Gamble”, “Force of Finance”, “A World of Chance”, znany polskiemu czytelnikowi z licznych artykułów i wywiadów w serwisie ObserwatorFinansowy.pl.

Zapis zrealizowanego podczas wykładu nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=VQ6tpIjEH30

- Na czym powinna polegać skuteczna polityka proinnowacyjna? (7 czerwca 2016)

Prof. Brenner wystąpił jako gość specjalny w Pałacu Prezydenckim przed przedstawicielami polskiego businessu, nauki i organizacji pozarządowych. Wcześniej spotkał się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą.
Profesor zaprezentował historię sukcesu venture capital i przedsięwzięć typu start-up w Izraelu. Przytoczył też przykłady rozwiązań stosowanych w USA i Kanadzie. Jego wystąpieniu przyświecało pytanie, na ile sukces Izraela i Ameryki można przenieść na grunt Polski.
Prof. Brenner zaznaczył, że pierwsze inicjatywy venture capital zarówno w Izraelu, jak i w USA miały swoje korzenie w wojsku. Konkludował, że rozwój skutecznych innowacji potrzebuje instytucji, które są w stanie wyselekcjonować najlepszych młodych ludzi posiadających umiejętności niezbędne do podejmowania ryzykownych innowacyjnych przedsięwzięć. Uczelnie mogą, ale nie zawsze dobrze realizują to zadanie.
Wystąpienie prof. Brennera skomentowali prof. Michał Kleiber i prof. Stanisław Karpiński odnosząc je do polskich realiów.

Spotkanie połączone z debatą organizowane przez Kancelarię Prezydenta RP razem z Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Fundacją Konrada Adenauera w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego.


Finanse w służbie integralnego rozwoju człowieka, prof. Jens  Lowitzsch (30 maja 2016 r.)

Finanse kojarzą się, zwłaszcza po kryzysie, z przywilejami i nadużyciami najbogatszych, których koszty ponoszą mniej zamożni obywatele. Naturalną reakcją wydaje się wprowadzenie wyższego opodatkowania, ściślejszych regulacji, definitywnych zakazów.

Do tych kwestii oraz najważniejszych postulatów Louisa Kelso odniósł się 30 maja 2016 w swoim wykładzie Jak z prekariatu uczynić klasę średnią? Finanse w służbie integralnego rozwoju człowieka prof. Jens Lowitzsch z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Jens Lowitzsch rozważał także inne ciekawe kwestie:

 • Czy dostęp do kredytu inwestycyjnego, jedynie dla bogatych, jest sprawiedliwy?
 • Czy ubezpieczenie kredytu inwestycyjnego może spełnić rolę wymaganego przez bank zabezpieczenia?
 • Czy dojrzałe firmy powinny wypłacać cały zysk jako dywidendę?

Zapis zrealizowanego podczas wykładu nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=BkO6FuY27kY


Wstęp do nauki społecznej Kościoła, o. Macieja Zięby OP (23 maja 2016 r.)

Jedni uważają Katolicką naukę społeczną za wiedzę niepraktyczną czy wręcz oderwaną od rzeczywistości. Zdaniem innych KNS mówi o godności osoby i kwestii dobra wspólnego, ale koniec końców legitymizuje istniejący, głęboko niesprawiedliwy porządek społeczno-ekonomiczny.

Do tych zagadnień odniósł się 23 maja 2016 w swoim wykładzie Wstęp do nauki społecznej Kościoła o. Maciej Zięba dominikanin, założyciel i prezes Instytutu Tertio Millenio, autor licznych książek i monografii poświęconych katolickiej nauce społecznej i pontyfikatowi św. Jana Pawła II, m.in. „Papieże i kapitalizm”, „Niezwykły pontyfikat”, „Ale nam się wydarzyło!”

 O. Zięba odpowiedział również na tak ważnych pytań, jak:

 • Czym różni się nauka społeczna Kościoła od głównych prądów polityki i ekonomii?
 • Czy Kościół może zabierać głos w sprawach dotyczących ładu społecznego, polityki i ekonomii?
 • Czy nauka społeczna Kościoła mówi coś czego nie ma w Piśmie Świętym?
 • Czy katolik może nie zgadzać się nauką społeczną Kościoła?

Zapis zrealizowanego podczas wykładu nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=0bVOgYa9EUk

INNE WYDARZENIA NAUKOWE

 „Transhumanizm – ku nowej filozofii człowieka” (22 kwietnia 2016)

Dokąd prowadzi przekraczanie ograniczeń kondycji ludzkich, które oferuje współczesna cywilizacja. Jakie są implikacje etyczne i społeczne przekraczania kolejnych granic – o tym dyskutowali naukowcy w czasie panelu dyskusyjnego na temat transhumanizmu. Jest to stosunkowo to stosunkowo nowy  nurt filozoficzny, w myśl którego ograniczenia kondycji ludzkiej – biologiczne, psychiczne i społeczne mogą zostać pokonane dzięki rozwojowi nauki i techniki.

Paneliści zastanawiali się nad źródłami transhumanizmu – czy sięga on Nietzschego czy aż Kartezjusza, zawartością filozoficzną tego nurtu oraz konsekwencjami, które niesie próba przekraczania tego, co jest nierozdzielnie związane z byciem człowiekiem.

W panelu wzięli udział:
✦ prof. Jerzy Bobryk (PAN)
✦ prof. Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL)
✦ dr Markus Lipowicz (Akademia Ignatianum)
✦ prof. Zenon Roskal (KUL)
Spotkanie poprowadził dr Marcin Romanowicz (Centrum Myśli Jana Pawła II – UW).

Panel był połączony z promocją numeru kwartalnika Ethos poświęconego właśnie transhumanizmowi. Wydawcą „Ethosu” jest Instytut Jana Pawła II na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zapraszamy do posłuchania fragmentów:

wypowiedź dr Markus Lipowicza: Jeśli nie ma Boga, to co pozostaje

 

wypowiedź prof. Agnieszki Lekkiej-Kowalik: Koszty etyczne realizacji projektu transhumanizmu

 

Polska 996 – 1966 – 2016 (8 kwietnia 2016)

Chrzest Mieszka I przyniósł wyjątkowo trwałe skutki, elity poszły za jego przykładem i szybko, po już po 2 latach, Książę zyskał biskupstwo – mówił prof. Krzysztof Ożóg, wybitny mediewista z Uniwersytetu Jagiellońskiego w czasie debaty z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. 

Z kolei dr hab. Paweł Skibiński (UW i Centrum Myśli JPII) pokazał, jak doniosłe znaczenie miało Millenium Chrztu w roku 1966. Kardynał Stefan Wyszyński przeprowadzał to przedsięwzięcie duszpasterskie trwające 9 lat na niespotykaną skalę i w bardzo niesprzyjających warunkach.

Uczestnicy mogli zaopatrzyć się w książkę prof. Krzysztofa Ożoga „966. Chrzest Polski” (Wyd. Biały Kruk, Kraków 2015).  Partnerami wydarzenia byli Wydawnictwo Biały Kruk i Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti, natomiast patronami medialnymi - TVP Historia – Oficjalna stronaRadio Warszawa i Tygodnik Idziemy.

Fot. od prawej: prof. Krzysztof Ożóg, dr hab. Paweł Skibiński

Bądź jak Jan Paweł II (23-24 stycznia 2016)

Jana Pawła II pokazywano jako świętego i męża stanu, jako filozofa i artystę, bramkarza i aktora. My chcemy spojrzeć na niego jako przywódcę. Nic nie zapowiadało przecież, że chłopak z Wadowic odmieni oblicze ziemi. Jak tego dokonał? Czego możemy się od niego nauczyć? Jak jego życie i jego działania mają się do klasycznych teorii przywództwa?

Szkolenie zaprezentowało wizję przywództwa integralnego, jaką realizował Jan Paweł II zderzoną z 7 nawykami skutecznego działania Stephena R. Coveya. Zajęcia miały przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji przywódczych uczestników programu Karol Wojtyła Fellowship. 

Prowadzenie: Piotr Czekierda, Michał Łuczewski i Krzysztof Wójtowicz

 

KONFERENCJE W 2015 ROKU

KONFERENCJE W 2014 ROKU

KONFERENCJE 2012-13