Konferencje

drukuj

 

13 maja 2017 r., Edukacja XXI wieku – zagrożenia, problemy i perspektywy doby globalnej

Dr Dominika Żukowska-Gardzińska z Centrum Myśli Jana Pawła II wygłosi referat pt. „Norma personalistyczna Karola Wojtyły w wychowaniu w cyberkulturze”  w czasie Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Edukacja XXI wieku – zagrożenia, problemy i perspektywy doby globalnej”  w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Więcej informacji

 

 

10 maja 2017 r., konferencja „Ludzkie oblicze sportu”

Centrum Myśli Jana Pawła II objęło patronatem konferencję „Ludzkie oblicze sportu”. Swój referat zatytułowany „Przekraczanie siebie – szanse i zagrożenia w koncepcji osoby według Jana Pawła II” zaprezentuje dr Dominika Żukowska- Gardzińska z CMJP2 

Konferencja odbędzie się  na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23 sala 201.

Więcej informacji

 

 

STWORZENI, ABY KOCHAĆ
– MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM W LONDYNIE

 Od 19 do 22 kwietnia Londyn stał się stolicą teologii ciała. Młodzi ludzie przybyli do Wielkiej Brytanii z przeróżnych zakątków świata, od Stanów Zjednoczonych, przez Nigerię, Włochy, Holandię po Filipiny, aby zagłębić się w lekturę Jana Pawła II: „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Wydarzenie współorganizowało Centrum Myśli Jana Pawła II.