Konferencje 2012-13

drukuj

Etyka zobowiązań absolutnych. 20 lat po Veritatis Splendor (16-17 grudnia 2013)

Konferencja miała na celu refleksję nad rzeczywistością społeczną w świetle w świetle encykliki Jana Pawła II Veritatis Splendor.  Wykłady cieszyły się sporą frekwencją.

Goście specjalni wygłosili wykłady:

  • prof. John Finnis, Uniwersytet Oksfordzki, Grounds and Preparations for the Main Teaching of Veritatis Splendor  (na zdjęciu, fot. E. Bąk)
  • prof. Josef Seifert, International Academy of Philosophy IAP-IFES Granada, The splendor of truth and intrinsically immoral acts: A philosophical defense of the rejection of proportionalism and consequentialism in Veritatis Splendor

Konferencja została zorganizowana wspólnie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Pielgrzymka nadziei – w 30. rocznicę II pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (12 czerwca 2013)

Celem konferencji było przypomnienie tego ważnego dla naszego kraju wydarzenia i refleksja nad aktualnością przesłania Ojca Świętego do Polaków sformułowanego w czerwcu 1983 roku.
Wśród prelegentów: ks. prof. Waldemar Chrostowski, prof. Andrzej Nowak, ks. prof. Jan Sochoń, prof. Zbigniew Stawrowski, prof. Jan Żaryn, dr Adam Dziurok, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, dr Andrzej Grajewski, dr Michał Łuczewski, dr Grzegorz Majchrzak i dr Paweł Skibiński. 

Materiały konferencyjne zostały zebrane publikacji Pielgrzymka nadziei.

Organizatorzy: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Instytut Pamięci Narodowe, Centrum Myśli Jana Pawła II.

 

Pamięć, kultura i religia (15 maja 2013)

Jest to druga konferencja, która wchodzi w serię spotkań naukowych pt. „Perspektywy postsekularne”. Cykl ten skupia się na skomplikowanych relacjach teologii, wiary i nauk społecznych.

W coraz większym stopniu zauważa się również oderwanie studiów nad pamięcią i kulturą od myśli religijnej. Dlatego spotkanie zostało poświęcone badaniom związków między religią, pamięcią a kulturą. Jaki jest wpływ religii na kulturę? Jaki jest wpływ pamięci na kulturę? Czy naukowe opracowania pamięci są zupełnie pozbawione wątków teologicznych?

Organizatorzy:  Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Myśli Jana Pawła II

Special guests
Abstracts
Preliminary program

 

966 – rewitalizacja. Chrzest Polski jako element teologii narodu (14 listopada 2013)

Co łączy teologię z funkcjonowaniem wspólnot społecznych? O tym dyskutowali uczestnicy konferencji współorganizowanej z Narodowym Centrum Kultury „966-rewitalizacja. Chrzest Polski jako element teologii narodu”.
Teologia to nie nauka oderwana od rzeczywistości, zbiór abstrakcyjnych rozważań lub tym bardziej – obowiązkowy przedmiot wykładany klerykom w seminariach duchowych. To potężna siła kształtująca i zmieniająca świat, relacje międzyludzkie, jak również los poszczególnych narodów i cywilizacji. Do takiego wniosku doszli uczestnicy międzynarodowej konferencji „966 – rewitalizacja. Chrzest Polski jako element teologii narodu”, zorganizowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II i Narodowe Centrum Kultury w warszawskim Centrum Edukacyjnym IPN.

Relacja z Konferencji
Program

Prelegenci
Po angielsku
Organizatorzy i Patroni

 

Dylematy obecności Kościoła i chrześcijan w świecie – przełom Soboru Watykańskiego II (13-14 listopada 2012)

Wybitni znawcy Soboru Watykańskiego II, dziennikarze, duchowni, ludzie nauki z całego świata spotkali się, aby odpowiedzieć na pytanie, czym był i jest sobór, który od lat zyskuje tylu zwolenników, ilu przeciwników.

Celem konferencji była refleksja nad istotą i konsekwencjami reform dokonanych na Soborze Watykańskim II oraz dyskusja nad obecnością Kościoła i chrześcijan w świecie (w gospodarce, polityce, kulturze).