Karol Wojtyła Fellowship

drukuj

Niewiele jest rzeczy równie ważnych w życiu człowieka i społeczeństwa, jak posługa myślenia. „Posługa myślenia”, o której mówię, to w swej istocie nic innego jak służba prawdzie w wymiarze społecznym.
Jan Paweł II

Weekend z myślą Papieża – cykl seminariów, 9-11 grudnia 2016 r.

W dniach 9-11 grudnia odbył się w Centrum Myśli Jana Pawła II weekendowy program naukowy nawiązujący do myśli Jana Pawła II.

Dwudziestu uczestników spędziło razem ciekawy weekend, ubogacając swoją wiedzę na temat nauczania Papieża. Najczęściej wybieraną oceną wykładów i warsztatów jest 5, w skali 1-5.

Oto niektóre opinie uczestników:
Dawno nie spędziłam weekendu tak dobrze.
Poznałam świetnych ludzi.
Weekend skłonił do myślenia.

Program obejmował seminaria i warsztaty:
Marcin Romanowicz, Cnoty konstytucyjne według Jana Pawła II
Artur Andrzejuk, Źródła myśli Jana Pawła II
Bogdan Sadowski, Media według Jana Pawła II
Paweł Skibiński, Naród polski w dziedzictwie Jana Pawła II
Jonathan Price, The Acting Person and Modern Virtues: Consent, Equality and Autonomy, seminarium anglojęzyczne
OPIS SEMINARIÓW

Wydarzenie obejmowało również wspólne posiłki oraz wyjście do teatru na spektakl Król Lear.

fot. seminarium prof. Pawła Skibińskiego

PROGRAM KAROL WOJTYŁA FELLOWSHIP

Program akademicki Karol Wojtyła Fellowship (KWF) składa się z cyklu seminariów podejmujących ważne i aktualne zagadnienia w świetle nauczania Karola Wojtyły/Jana Pawła II. Kameralne grupy i indywidualne podejście wykładowców dają możliwość nauki w relacji mistrz-uczeń.  

Od roku akademickiego 2016/17 seminaria są prowadzone ze współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stosowne porozumienie podpisali 7 października br. kierownik Instytutu Badań Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II prof. Aleksandra Vanney oraz kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata. W ramach UO UKSW seminaria są dostępne pod nazwą Akademia Myśli Jana Pawła II.

Program jest skierowany do studentów, doktorantów i wszystkich zainteresowanych.  

SEMESTR ZIMOWY 2016/17

Seminarium cykliczne:
Teresa MazanCzłowiek: świadomy, wolny, relacyjny. Osoba i miłość w myśli Karola Wojtyły.

 Wydarzenia:
John Paul II and the Challenge of a New Culture – panel dyskusyjny, 28 listopada 2016 r.

Organizatorzy