Jan Paweł II

drukuj

Papie¿ Jan Pawe³ II w Warszawie / pozdrawia wiernych / Plac Zwyciêstwa

Polska, Warszawa, Msza na pl. Zwycięstwa (obecnie Plac Piłsudskiego), Jan Paweł II pozdrawia wiernych, 1979/ PAP