PoKolędzie JP2

drukuj
pokoledzie

„Człowiek nie może żyć bez miłości. Jest wezwany do miłości Boga i bliźniego, ale żeby prawdziwie miłować, potrzebna jest mu ta pewność, że Bóg go miłuje. Bóg was miłuje, drogie dzieci! Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują: zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych. Czyż może być większa radość niż ta, którą wnosi miłość? Czy może być większa radość niż ta, którą Ty, Panie Jezu, wnosisz w dzień Bożego Narodzenia w ludzkie serca?”

Jan Paweł II w Liście do dzieci „Tra pochi giorno”, Watykan, 13 grudnia 1994 r.

 

Kolędy brzmią najlepiej, gdy śpiewa się wspólnie. Nawet nieznajomi stają się wówczas rodziną. Kolędy łączą.
Co roku odwiedzamy ludzi, dla których na co dzień nie koncertujemy – mieszkańców domów dziecka, więzień, szpitali, hospicjów, domów samotnej matki, domów pomocy społecznej. Razem z nimi śpiewamy kolędy, by autentyczna radość i nadzieja płynące z niezwykłego czasu Bożego Narodzenia dotarły wszędzie – szczególnie tam, gdzie ludzie na co dzień zmagają się z cierpieniem i samotnością.

KTO KOLĘDUJE?
Po raz kolejny serdecznie zapraszamy schole, zespoły muzyczne i chóry do uczestnictwa w naszym tradycyjnym PoKolędziu JP2. Wszyscy tęsknimy za spotkaniem, życzliwością i bliskością. Zapraszamy Was do odpowiedzi na tę tęsknotę i podzielenia się radością ze śpiewania.

KIEDY KOLĘDUJEMY?
Kolędujemy przez cały styczeń 2018 r.
Akcja kończy się uroczystym koncertem finałowym.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!
Wszystkie chętne grupy i zespoły zachęcamy do skontaktowania się nami: pokoledziejp2@centrumjp2.pl .

Pomysłodawcą i koordynatorem akcji jest Chór Centrum Myśli Jana Pawła II.