PoKolędzie JP2

drukuj
pokoledzie

„Człowiek nie może żyć bez miłości. Jest wezwany do miłości Boga i bliźniego, ale żeby prawdziwie miłować, potrzebna jest mu ta pewność, że Bóg go miłuje. Bóg was miłuje, drogie dzieci! Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują: zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych. Czyż może być większa radość niż ta, którą wnosi miłość? Czy może być większa radość niż ta, którą Ty, Panie Jezu, wnosisz w dzień Bożego Narodzenia w ludzkie serca?”

Jan Paweł II w Liście do dzieci „Tra pochi giorno”, Watykan, 13 grudnia 1994 r.

Kolędy brzmią najlepiej, gdy śpiewa się wspólnie. Kolędy sprawiają, że zebrani przy wigilijnym stole i choince patrzymy na siebie z miłością i jesteśmy pełni najcieplejszych uczuć. Nawet nieznajomi stają się wówczas rodziną. Kolędy łączą.

Co roku odwiedzamy ludzi, dla których na co dzień nie koncertujemy  – mieszkańców domów dziecka, więzień, szpitali, hospicjów, domów samotnej matki, domów pomocy społecznej. To nietypowe koncerty, a raczej spotkania. Wyjątkowe spotkania z nieznajomymi, a takimi samymi jak my. Spotkania pełne radości i wzruszeń Dobrą Nowiną w drugim człowieku.

Nasza kolędująca rodzina stale się powiększa i razem dzielimy się tym, co dzięki Bożemu Narodzeniu w nas najlepsze: serdecznością, uśmiechem, rozmową, uściskiem dłoni i wzruszeniem nad małym Jezusem.

Po raz kolejny serdecznie zapraszamy schole, zespoły muzyczne i chóry do uczestnictwa w naszym tradycyjnym PoKolędziu. Wszyscy tęsknimy za spotkaniem, życzliwością i bliskością. Zapraszamy Was do odpowiedzi na tę tęsknotę i podzielenia się radością ze śpiewania.

Kolędujemy przez cały styczeń 2017 r. Wszystkie chętne grupy i zespoły zachęcamy do skontaktowania się nami: pokoledziejp2@centrumjp2.pl .

Chcę kolędować:
http://bit.ly/PoKoledzieJP2-kolednicy

Link dla instytucji, które chciałyby, by u nich zaśpiewano:
http://bit.ly/PoKoledzieJP2-instytucje

Chór Centrum Myśli Jana Pawła II