Pełna Biografia Jana Pawła II (2015-2020)

drukuj
papież

Projekt mający na celu opracowanie pierwszej pełnej naukowej historycznej biografii św. Jana Pawła II z wykorzystaniem źródeł archiwalnych i multimedialnych.

W roku 2016 zrealizowany zostanie I etap projektu – obejmujący przygotowanie monografii I pielgrzymki Ojca św. do Polski w 1979 r. Zespół badawczy działający przy Centrum Myśli Jana Pawła II pod kierunkiem prof. Pawła Skibińskiego zbiera, poddaje analizie i opracowuje materiał źródłowy. Wynikiem prac ma być 10-tomowa pełna, źródłowa biografia św. Jana Pawła II.

Seria zostanie podzielona w następujący sposób:
1. I pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny
2. II i III pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
3. Pielgrzymki do wolnej Polski (1991–2002)
4. Wielkie przedsięwzięcia duszpasterskie – pielgrzymki, światowe dni młodzieży, światowe dni rodziny
5. Stolica Apostolska w polityce międzynarodowej. Konkordaty Jana Pawła II. Model stosunków państwo–Kościół u Jana Pawła II. Wysiłki pokojowe
6. Kościół Jana Pawła II – co się zmieniło między 1979 a 2002 rokiem
7. W walce z komunizmem i „cywilizacją śmierci”
8. Teologia Ojca Świętego w perspektywie historycznej – encykliki, adhortacje apostolskie
9. Jan Paweł II – prywatnie
10. Bilans

Kierownik: dr hab. Paweł Skibiński