Międzynarodowy Projekt Badawczy SKARB SOLIDARNOŚCI (2013–2015)

drukuj
logo-skarb solidarności

25 lat po upadku komunizmu Centrum Myśli Jana Pawła II przypomniało, czym była i jest solidarność.  Celem programu „Skarb Solidarności” było przywrócenie solidarności – tej przez małe i duże „s” – należnego jej miejsca poprzez dotarcie do jej korzeni. 

10-osobowa grupa uczestników odkrywała skarb solidarności razem ze świadkami tamtych wydarzeń, a także najwybitniejszymi specjalistami z Polski i zagranicy. Na podstawie seminariów eksperckich, debat, spotkań ze świadkami i wizyt w miejscach związanych z Solidarnością uczestnicy programu przygotowali podręcznik Solidarity Step by Step / Solidarność krok po kroku (Warszawa 2015), będący próbą odpowiedzi na pytanie: czym jest prawdziwa solidarność i jak można ją przywrócić.  Podręcznik stał się podstawą do opracowania scenariuszy lekcyjnych. 

W końcu, poprzez rozmowy w grupach fokusowych,  uczestnicy skonfrontowali polskich polityków z dziedzictwem Solidarności.  Natomiast spotkania ze świadkami posłużyły do przygotowania filmu dokumentalnego The Father, the Son and the Friend. Forgiveness after Solidarity.                                                                     

Zwieńczeniem programu były konferencje na uniwersytecie Georgetown (DC): Love and Forgiveness in Governance  oraz w Brukseli  The Treasure of Solidarity: Lessons for Europe.  Uczestnikami konferencji w Parlamencie Europejskim byli polscy i zagraniczni politycy i naukowcy: prof. Frans A.M. Alting von Geusau, prof. Michael Kennedy, Frits Bolkestein, prof. Jerzy Buzek, prof. Irena Lipowicz, prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Jacek Kurczewski, prof. Ryszard Legutko, dr Jan Olbrycht, prof. Daniel Philpott, prof. Czesław Porębski, dr Jacek Saryusz-Wolski, prof. Roger Scruton, dr Bogusław Sonik. Książka była także prezentowana na uniwersytetach amerykańskich: Brown University, University of Notre Dame, Purdue University i DePaul University.

Projekt został zorganizowany we współpracy z Fetzer Institute (Kalamazoo, USA) i Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Autorzy Projektu: dr Michał Łuczewski, Emilia Kowalewska
Koordynator: dr Elżbieta Ciżewska, dr Monika Bartoszewicz

Eksperci: dr Andrea Bartoli, prof. Daniel Philpott, prof. Jan Kubik, prof. Jacek Kopciński, prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Ireneusz Krzemiński, prof. Czesław Porębski, prof.  Zbigniew Stawrowski, dr Gerald J. Beyer , dr Sebastian Duda, dr Mateusz Fałkowski, dr Dariusz Gawin, dr Paweł Kuczyński, dr Marta Kwaśnicka, dr Paweł Rojek, dr Marek Rymsza.

Recenzenci książki: prof. Michael Kennedy, prof. Roger Scruton, prof. Jadwiga Staniszkis, dr hab. Hanna Suchocka (prof. UAM).

Świadkowie: Grzegorz Popielczyk, Jerzy Wartak, Jerzy Wieteszka, Ligia Teresa Urniaż-Grabowska, Włodzimierz Domagalski-Łabędzki, Wanda Maria Klinert (obecnie Schultz), Krzysztof Frątczak, Bogusław Sonik, Maciej Łopiński, Waldemar Ludomir Różycki, Paweł Badzio.

Więcej na http://skarbsolidarnosci.pl

Osoby zainteresowane nabyciem egzemplarza książki Solidarity Step by Step / Solidarność krok po kroku  prosimy o kontakt z Centrum Myśli JP II.

 

       
fot. Karol Wasilewski