CBOS o duszy

drukuj
badania

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) na zlecenie Centrum Myśli Jana Pawła II ponowiło wobec respondentom zadawane już w przeszłości pytanie o to, czy wierzą w to, że człowiek ma nieśmiertelną duszę. Wyniki pokazują, że w latach 1996-2013 około trzy czwarte Polaków (74 proc. w 2013 roku) podziela taką wiarę, w tym co trzeci z nich (37 proc. w 2013 roku) w zdecydowany sposób.

Częściej wierzą w to, że człowiek ma nieśmiertelną duszę kobiety niż mężczyźni (78 proc. wobec 70 proc.), a także osoby o poglądach prawicowych (83 proc.) niż lewicowych (60 proc.). Wydaje się jednak, że to pochodna najsilniej obserwowanego związku – że wiara w nieśmiertelną duszę najsilniej związana jest po prostu z przywiązaniem do wiary religijnej, zazwyczaj katolickiej – przejawianej zarówno deklaracjami wiary (92 proc. w gronie głęboko wierzących), jak i udziałem w praktykach religijnych (87 proc. w gronie praktykujących częściej niż raz w tygodniu).
 

Zobacz również / Powiązane