Projekty Badawcze

papież

Pełna Biografia Jana Pawła II (2015-2020)

Projekt mający na celu opracowanie pierwszej pełnej naukowej historycznej biografii św. Jana Pawła II z wykorzystaniem źródeł archiwalnych i multimedialnych. W roku 2016 zrealizowany zostanie I etap projektu – obejmujący przygotowanie monografii I pielgrzymki Ojca św. do Polski w 1979 r. Zespół badawczy działający
dzieła3

Krytyczne Wydanie Dzieł Literackich Karola Wojtyły – Jana Pawła II (2015–2020)

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie pierwszych całościowych badań i krytycznej analizy spuścizny poetyckiej i dramatycznej Karola Wojtyły tworzonej na przestrzeni lat 1939–2003. Opracowanie tego unikatowego zasobu źródłowego posłuży także do dogłębnego i wszechstronnego poznania twórczych zamysłów poety, krytycznego opracowania jego warsztatu oraz prześledzenia (na
moralny kapitalizm

Moralny Kapitalizm (2014-2015)

Wynik prac  z pogranicza filozofii i ekonomii został zaprezentowany w książce: Przewodnik po moralnym kapitalizmie (Warszawa 2015). W międzynarodowym zespole pod kierownictwem Tomasza Dołęgowskiego znaleźli się reprezentanci różnych światopoglądów oraz nurtów naukowych (Nowa Ekonomia Instytucjonalna, ordoliberalizm, współczesna etyka biznesu, Corporate Social Responsibility, koncepcja wzrostu
raport

Raport z badań społecznych CMJPII (2012)

Zespół socjologów Centrum Myśli Jana Pawła II przygotował raport "Wartości Polaków, a dziedzictwo Jana Pawła II – 2007-2012". W pracach zespołu wzięli udział m. in. prof. Krzysztof Koseła i dr Barbara Fedyszak-Radziejowska.  Publikowany raport jest kolejnym etapem programu badań społecznych realizowanego przez Centrum Myśli
wartosci_polakow

Badania społeczne (2006-12)

Jednym z celów, jakie stawia sobie Centrum Myśli Jana Pawła II, jest badanie oddziaływania osoby i nauczania Jana Pawła II na tożsamość Polaków i ich postawy zarówno jeśli chodzi o deklarowany system wartości, jak i rzeczywiste zachowania – prywatne i publiczne – osób pełniących
badania

CBOS o duszy

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) na zlecenie Centrum Myśli Jana Pawła II ponowiło wobec respondentom zadawane już w przeszłości pytanie o to, czy wierzą w to, że człowiek ma nieśmiertelną duszę. Wyniki pokazują, że w latach 1996-2013 około trzy czwarte Polaków (74 proc. w