JP2 Memorial Lectures

wykład Alting www

Europa i chrześcijaństwo – zerwana więź?

Zjednoczona Europa przechodzi przez kryzys. Powrót do idei założycielskich, do chrześcijańskiego dziedzictwa jest szansą na odrodzenie Europy.  Prof. Frans A.M. Alting von Geusau w wykładzie  pt. „Christian Heritage and European Unification: Any Connection?” (17 listopada 2016 r.) wskazał na wielką potencjalną rolę Polski oraz
David_Alton_zdjęcie

Wolność religijna dla każdego – lord David Alton

5 października, Centrum Myśli Jana Pawła II zainaugurowało tegoroczną odsłonę JP2 Memorial Lectures, cyklu prestiżowych wykładów, goszcząc lorda Davida Altona, który podjął temat wolności wyznania w świetle prześladowań religijnych XXI wieku. Potrzebujemy partnerów, którzy będą odgrywać swoją rolę w przeciwstawieniu się niesprawiedliwości – z