Archiwum

6 kroków do solidarności

Cała młodzież świata jest wezwana do powszechnej solidarności. Z tego powodu, jako młodzi powinniście  zajmować się ubogimi, potrzebującymi, głodnymi, ułomnymi, chorymi, cierpiącymi (…). Gdziekolwiek by mogli być, wszyscy są waszymi braćmi i siostrami w rodzinie ludzkiej. (…) trzeba jeszcze