Archiwum

Co znaczy razem?

Zapytajmy teraz, co znaczy: uczestniczyć? – Być razem z innymi i równocześnie w tym „razem” pozostać sobą. Tym, co ludzi łączy, co pozwala jednym uczestniczyć w życiu drugich, jest współdzielenie dóbr, wspólnota wartości.”  Jan Paweł II, Przemówienie podczas spotkania