Do 17 czerwca czekamy na zgłoszenia uczestników na Szkołę Letnią!

drukuj
PAPIEZ

Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Fundacja Adenauera zapraszają na Międzynarodową Szkołę Letnią ARS VIVENDI CENTRAL EUROPEAN SUMMER SCHOOL „Integral Leadership – from personal growth to European renewal”. Na zgłoszenia czekamy do 17 czerwca.

To wydarzenie każdego roku gromadzi ambitnych młodych ludzi między innymi z Polski, Niemiec, Estonii, Ukrainy, Litwy, Słowacji, Węgier. To wyjątkowe doświadczenie intelektualne i formacyjne zarazem ma na celu ponowne odkrycie wspólnych korzeni cywilizacji europejskiej oraz przywrócenie ducha solidarności w przestrzeni publicznej.

W PROGRAMIE
– seminaria prowadzone przez dr. Martina Luterana, Teresę Mazan, ks. dr. Oleha Kindiy’ego i dr. Michała Łuczewskiego
– warsztaty rozwijające kompetencje przywódcze
– wycieczki śladami Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej, Lanckorony, Wadowic, Tyńca i Krakowa

DLA KOGO?
Zapraszamy ludzi młodych (18-35 lat), którzy posługują się językiem angielskim przynajmniej w stopniu komunikatywnym.

KIEDY?
31 lipca – 6 sierpnia 2017

GDZIE?
Lanckorona – Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice – Tyniec – Kraków

REKRUTACJA
Zgłoszenie odbywają się drogą elektroniczną poprzez formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji:
1. napisanie eseju na jeden z dwóch zaproponowanych tematów:
– Which leader of your country would you call an “integrated person” and why?
– Which virtues are fundamental in the exercise of true leadership?
2. Przedstawienie rekomendacji (listu referencyjnego) pracownika naukowego lub pracodawcy

Esej o długości do 4000 znaków oraz list referencyjny należy przesłać na adres registration@centrumjp2.pl.
Wydłużyliśmy czas zgłoszeń – czekamy na nie do 10 czerwca!

KOSZT
400 zł – cena pokrywa wszystkie koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz uczestnictwem w programie naukowym i rekreacyjnym.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i wykładowców znajdziesz w broszurze.