Książka „Twarze dialogu. Ksiądz Jan Zieja”

drukuj
Mockups Design

Ukazała się właśnie książka „Twarze dialogu. Ksiądz Jan Zieja”. Publikacja jest pokłosiem projektu „Twarze dialogu”. Była to pierwsza edycja nowego cyklu rozwijającego tematy podejmowane w ramach „Dziedzińca Dialogu”. Ideą przewodnią cyklu jest zwrócenie uwagi na osoby, które swoim życiem i wartościami przyczyniły się do urzeczywistniania dialogu i afirmacji godności człowieka. Ksiądz Jan Zieja był pierwszą z „twarzy dialogu”, a cały projekt został osnuty wokół jubileuszu 25-lecia jego śmierci w 2016 r. oraz 120 rocznicy urodzin, która przypadła na rok 2017. Głównym organizatorem wydarzeń było Centrum Myśli Jana Pawła II we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Instytutem Papieża Jana Pawła II, ale również wiele instytucji, partnerów i sponsorów, którzy uwierzyli w potencjał tego projektu.