Papieski konkurs kuratoryjny dla gimnazjalistów (2014/2015).

drukuj
CMJP2_logo mini


Drodzy gimnazjaliści,
Papieski Konkurs Kuratoryjny kierujemy specjalnie do Was. Pragniemy zaprosić Was do wzięcia udziału w tej pasjonującej, intelektualnej przygodzie, podczas której zapoznacie się z osobą św. Jana Pawła II – teologa, filozofa, pisarza, aktora… słowem papieża; z historią jego niesamowitego życia oraz z jego przepięknym i głębokim nauczaniem.  

 

Drodzy Nauczyciele,
Zachęcamy Was gorąco do rozpropagowania niniejszej inicjatywy wśród swoich podopiecznych, do zarażenia ich ideą twórczego poznawania sylwetki oraz nauczania św. Jana Pawła II. Wbrew potocznym opiniom Papież Polak pozostaje wciąż – jak potwierdzają badania społeczne – przynajmniej dla części młodzieży ważnym autorytetem. Z pewnością natomiast stanowi pożądany z punktu widzenia zadań wychowawczych wzorzec dla dobrej realizacji swojego życia. W wieku gimnazjalnym młodzież kształtując swój światopogląd i podstawy przyszłych ważnych decyzji i postaw życiowych potrzebuje wzorców – podpowiedzi, jak poprowadzić swoje życie. Stąd też spojrzenie na Jana Pawła II, na świadectwo jego życia, na jego nauczanie i całą jego spuściznę może być budujące i normotwórcze dla współczesnego młodego pokolenia

Do Was, Młodych, należy przyszłość, tak jak należała ona niegdyś do pokolenia dorosłych — a z kolei
wraz z nimi stała się teraźniejszością. Za tę teraźniejszość, za jej wieloraki kształt i profil,
dorośli przede wszystkim są odpowiedzialni. Do Was należy odpowiedzialność za to,
co kiedyś stanie się teraźniejszością wraz z Wami, a obecnie jest jeszcze przyszłością. [...] 
Wy, Młodzi, jesteście nadzieją Kościoła

św. Jan Paweł II
List do młodych całego świata Parati Semper

  

Hasło i temat tegorocznej edycji konkursu:
„JAN PAWEŁ II – POLAK I EUROPEJCZYK”

W poniższej zakładce odnajdziecie wszelkie szczegółowe informacje na temat terminów składania zgłoszeń oraz rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów konkursu
Harmonogram konkursu

W zakładce „Regulamin konkursu” oprócz szczegółowych informacji na temat warunków przystąpienia do konkursu odnajdziecie także informacje dotyczące idei, celu oraz tematyki tegorocznej edycji konkursu kuratoryjnego
Regulamin konkursu

Poniżej znajdują się gotowe do ściągnięcia załączniki z dokumentami niezbędnymi dla placówek szkolnych do zgłoszenia udziału w konkursie

 Finaliści oraz laureaci konkursu „Jan Paweł II – Polak i Europejczyk” otrzymują zaświadczenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty, które uprawnia do uzyskania dodatkowych punktów na świadectwie ukończenia szkoły zgodnie z odpowiednim zarządzeniem właściwego Kuratora Oświaty.

LITERATURA OBOWIĄZKOWA (I ETAP)

LITERATURA OBOWIĄZKOWA (II ETAP)

LITERATURA OBOWIZKOWA (III ETAP)

LISTA SZKÓŁ ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU

LISTA UCZNÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO KONKURSU

WYNIKI ETAPU REJONOWEGO

WYNIKI ETAPU WOJEWÓDZKIEGO

 

- Najczęściej zadawane pytania - 
wraz z odpowiedziami

 

Organizatorzy:

                          MAZOWIECKIE KURATORIUM OŚWIATY                            CENTRUM MYŚLI JANA PAWŁA II