Konkurs „Pójść za Księdzem Zieją”

drukuj
konkurs_kwadrat-300x300

Fundacja Służby Rzeczypospolitej, Dom Spotkań z Historią,  Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego oraz Centrum Myśli Jana Pawła II zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych (klasy 1 i 2) i  ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wojewódzkim Pójść za księdzem Zieją.

Celem konkursu jest wyłonienie, a następnie realizacja najlepszego scenariusza projektu promującego reguły i wartości wyznawane i praktykowane przez księdza Zieję. Konkurs jest dwuetapowy. Zwycięskie drużyny otrzymają fundusze na realizację swoich projektów, a autorzy i opiekunowie dwóch najlepszych realizacji otrzymają nagrodę w postaci wyjazdu do Włoch śladami księdza Ziei.Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesyłać do 31 marca 2017 na adres: edu@dsh.waw.pl a prace konkursowe do 12 maja 2017 na adres: edu@dsh.waw.pl lub drogą pocztową na adres: Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa z dopiskiem „Konkurs Pójść za księdzem Zieją”. Szczegółowe informacje o konkursie w załączeniu.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj, a także pod adresami www.dsh.waw.pl, www.wcies.edu.pl, www.jankarski.net, www.centrumjp2.pl

Niezbędne załączniki: karta zgłoszeniowa, zgłoszenie pracy.

Organizatorzy:

     

Patronat:

Partnerzy: