Karol Wojtyła Fellowship – idea

drukuj

Proszę was, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą prawdę i Boże prawo.
Proszę, abyście nie pozwolili go zniszczyć. Abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało.

Jan Paweł II, Koszalin, 1 czerwca 1991 r.

Misja

Program KWF ma na celu kształtowanie wiedzy i charakteru młodych ludzi – przedstawicieli przyszłych polskich elit – dając im oparcie w Ÿźródłach kultury polskiej i europejskiej, znajdujących się w symbolicznym trójkącie łączącym ze sobą Jerozolimę, Ateny i Warszawę. Proponowane seminaria podejmują ważne i aktualne zagadnienia, pobudzają intelektualnie i zmuszają do namysłu nad współczesnymi problemami.

W bieżącym semestrze odbędą się seminaria dotyczące recepcji nauczania Soboru Watykańskiego II, związków pomiędzy naukami ścisłymi a religią, problematyki prawa naturalnego, teologii politycznej Jana Pawła II oraz Carla Schmitta, papieskiego programu dla Polski, głoszonego podczas pielgrzymek Jana Pawła II do ojczyzny, jak również kondycji cywilizacji i polityki europejskiej oraz wspólnych dróg łączących mesjanizm polski i żydowski. Wśród wykładowców znajdą się dr Paweł Milcarek, ks. dr Robert Skrzypczak, dr hab. Marek Cichocki, prof. Jan Doktór, dr Franciszek Rakowski, dr Michał Gierycz oraz ojcowie Maciej Zięba i Michał Mrozek OP.

 

Lista seminariów

 

PROWADZĄCY
 TEMATY
TERMINY

1.

dr Paweł Milcarek

ks. dr Robert Skrzypczak

Tajemnica Soboru
Watykańskiego II.

Poniedziałek

godz. 17:00 – 19:30

2.

dr Michał Gierycz Teologia polityczna
Jana Pawła II.

Czwartek

godz. 18:00 – 20.00

3. prof. Jan Doktór Razem szukajmy Mesjasza.

Wtorek

godz. 18:00 – 20:00

4. o. Michal Mrozek OP Prawo naturalne.

Wtorek

godz. 18:00 – 20:00

5. dr Franciszek Rakowski Od fizyki do metafizyki.

Środa

godz. 18:00 – 20.00

6. dr Tadeusz Szawiel Powstrzymać Apokalipsę.
Myśl Carla Schmitta.

Środa

godz. 18:00 – 20.00

7. dr hab. Marek Cichocki Europa – u końca historii?

Czwartek

godz. 17:00-19:00

8. o. Maciej Zięba OP Papieski program dla Polski. seminarium wyjazdowe

 

Pomysłodawcy KWF pragną zaoferować studentom to, czego w znacznej ilości przypadków nie daje już współczesny uniwersytet –  udział w fascynującej, intelektualnej przygodzie poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące Boga, naszej tożsamości narodowej i europejskiej oraz relacji łączących rzeczywistość nadprzyrodzoną ze światem nauk ścisłych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS SEMINARIÓW WRAZ Z TERMINAMI 

BIOGRAMY OSÓB PROWADZĄCYCH SEMINARIA

 Program dzieli się na dwa odrębne tryby:

  1. Seminaria
  2. TOP 10

 

SEMINARIA:

Aby zapisać się na seminaria, należy:

  1. wybrać od jednego do trzech seminariów
  2. wysłać maila z tytułem „Seminaria” na adres kwf@centrumjp2.pl do 15 X br.
  3. w mailu napisz kim jesteś i dlaczego chcesz wziąść udział w wybranych seminariach

Zaliczenie programu odbywa się w formie uzgodnionej z prowadzącym.

 

TOP 10:

Aby dostać się do Top 10, należy:

  1. zapisać się na obowiązkowe seminarium: „Tajemnica Soboru Watykańskiego II” dr Pawła Milcarka i ks. dr Roberta Skrzypczaka lub „Teologia polityczna Jana Pawła II” dr Michała Gierycza (uwaga: można wybrać obydwa seminaria!)
  2. wybrać co najmniej jedno dodatkowe seminarium
  3. wysłać maila z tytułem „Top 10” na adres kwf@centrumjp2.pl do 15 X br.
  4. w mailu napisać kim jesteś, uzasadnić wybór programu i napisać szkic eseju (od 2000 do 4000 znaków), który będzie tworzony w ramach KWF-u wraz z opiekunem (opiekunami merytorycznymi programu są dr Paweł Milcarek, ks. dr Robert Skrzypczak oraz dr Michał Gierycz). W zgłoszeniu można określić z którym opiekunem chciałby pracować.

O zakwalifikowaniu do grupy „Top 10″ poinformujemy drogą mailową.

Zaliczenie będzie polegało na przesłaniu do 8 czerwca 2014 roku eseju na adres mailowy opiekuna oraz na  kwf@centrumjp2.pl. Esej przeznaczony będzie do publikacji w jednym z czasopism bądź portali internetowych, które objęły patronat nad KWF.

 Dodatkowo program Top 10 obejmuje:

 • współprace z tutorami
 • publikację eseju w jednym z pism bądź portali, które objęły patronat nad KWF
 • masterclass z najwybitniejszymi naukowcami (profesorowie Zbigniew Stawrowski, Tracey Rowland, Josef Seifert)
 • szkolenia dotyczących korzystania z Internetu w pracy naukowej i pozyskiwania grantów
 • szkołę letnią, do wyboru:
   1. 23-29 sierpnia 2014 r. Żmiąca – woj. małopolskie
   2. 31 sierpnia-7 września 2014 r. Granada (Hiszpania). W przypadku tego wyjazdu możliwa będzie opłata za zakwaterowanie oraz koszty dojazdu.
 • udział w podsumowującym zjeździe w Żmiącej 27-30 września 2014 r.

Najlepszą dziesiątkę będziemy dodatkowo zachęcać do przygotowywania debat i dyskusji panelowych na „1Piętrze” Centrum Myśli Jana Pawła II.

Pisanie eseju będzie odbywać się pod kierownictwem tutora wybranego z grupy kilkudziesięciu wybitnych naukowców i publicystów. Może nim zostać jeden z merytorycznych opiekunów programu (dr Paweł Milcarek, ks. dr. Robert Skrzypczak, dr Michał Gierycz), bądź też osoby z listy tutorów, która zostanie udostępniona już po rozpoczęciu zajęć. Po wybraniu tutora, student stworzy wstępny konspekt artykułu, nad którym będzie pracować w indywidualnym trybie i czasie.

Kalendarz akademicki:

    15 października - końcowy termin nadsyłania zgłoszeń do programu;

    18 października ogłoszenie wyników rekrutacji;

    od 20 października (w zależności od terminu wybranego seminarium)– rozpoczęcie zajęć;

    31 października – końcowy termin przesłania projektu tutorialu (Dotyczy tylko TOP 10 !);

    8 czerwca ostateczny termin przesłania esejów (Dotyczy tylko TOP 10 !).

 

Partner:

foto

Współpraca:

foto

Patroni medialni:

fotofotofotofoto

 

fotofotofotofotofotofotofotofoto

 

 

Zobacz również / Powiązane

CLOSE